เหตุผลที่ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา
  AREA แถลง ฉบับที่ 705/2563: วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ (SEA) ได้ฟังรายงานสรุปของชาวบ้านส่วนใหญ่ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่เห็นควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอจะนะ ดร.โสภณจึงทำ FB Live มานำเสนอ

            อนึ่งในช่วงบ่ายเดียวกันนี้ ฝ่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินมีกำหนดการสรุปผลการระดมสมองคัดค้านเหมือนกัน แต่พวกเขาเปลี่ยนใจออกจากห้องประชุมโดยไม่ยอมแถลงผล จึงไม่มี FB Live ของฝ่ายคัดค้านมานำเสนอในที่นี้

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 714 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved