AREA สวนกระแส รับสมัครเพื่อนร่วมงาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 28/2564: วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) รุ่นใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ธุรกิจดิจิตอลด้านอสังหาริมทรัพย์

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่รุ่นใหม่ โดยทุกตำแหน่งต้องสามารถใช้ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

            1. ตำแหน่ง ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน: วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอสังหาริมทรัพย์, ประเมินค่าทรัพย์สิน, วิศวกร, โยธา, เศรษฐศาสตร์, สถิติ และอื่นๆ มียานพาหนะเป็นของตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

            2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ-คีย์ข้อมูล: เพศชาย/เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดคล่อง มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ละเอียดรอบคอบ, มีความกระตือรือร้น, มนุษย์สัมพันธ์ดี

            3. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

            4. ตำแหน่ง นักวิจัย/สำรวจข้อมูล เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิจัย เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มียานพาหนะเป็นของตนเอง สามารถดูแผนที่เป็น รู้จักเส้นทางการคมนาคมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดดีพอสมควร สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้ดี บุคลิกดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

            5. ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) เพศชาย/เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อประสานงานได้คล่อง มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

            6. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ เพศชาย/เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

          เราก็ต้องการเพื่อนร่วมงานคุณภาพ และที่สำคัญมีพื้นฐานจิตใจที่ดี คนมีความสามารถปานใด แต่ไม่ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เราก็ไม่รับ เพราะเราไม่ต้องการบรรลุความสำเร็จ โดยไม่เลือกวิธี/คนที่ใช้ เราไม่ต้องการให้ “โจรพายเรือให้เรานั่ง (ข้ามฝั่ง)” ในอีกแง่มุมหนึ่ง ท่านก็คงประสงค์จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง ท่านสามารถรู้จัก AREA ด้วยการดูรายละเอียดของเราที่ About AREA และดูความเป็น AREA ที่ AREA Activities โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ สิ่งพิเศษและความภาคภูมิใจของเรา


            ถ้าท่านร่วมงานกับเราที่นี่ ท่านมั่นใจได้ว่า:
            1. ท่านไม่ต้องทำงานด้วย “ลิ้น” ท่านจะได้ดีก็ด้วยการแสดงความสามารถ ความตั้งใจ การทุ่มเททำงานเท่านั้น
            2. ที่นี่ไม่มี “เจ้านาย” มีแต่ “นายจ้าง” เท่านั้น เพราะเราถือว่า ท่านมาขายแรงงาน ไม่ใช่มาขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ AREA เราให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของท่านเสมอ

            AREA ไม่เคยติดค้างเพื่อนร่วมงาน โดยนัยนี้ไม่ใช่ตีความว่า AREA “ไม่มีเยื่อใย” กับ “ลูกจ้าง” นะ แต่หมายถึงว่า เราไม่เคยโกงค่าแรงงานใคร ไม่เคยไม่ให้สิ่งที่ควรให้ ในทางตรงกันข้าม เรากลับทุ่มเททำให้ด้วยใจมากกว่าเสียอีก

            ถ้ามีโอกาส ขอเชิญท่านมาร่วมงานกับ AREA หรือแนะนำเพื่อนร่วมงานดี ๆ มาให้เราบ้างนะ โปรดดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครเบื้องต้นทางคลิกที่นี่ https://www.area.co.th/thai/job_t.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 386 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved