ประเทศอื่นอนุญาตให้ต่างชาติซื้ออสังหาฯ อย่างไร
  AREA แถลง ฉบับที่ 29/2564: วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวานนี้ (12 มกราคม 2564) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai: www.fiabci-thai.org) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดการเสวนาวิชาการเรื่องประเทศอื่นอนุญาตให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างไร โดยมีวิทยากรจากหลายประเทศเข้าร่วม

            วิทยากรได้ให้ความรู้ที่กระจ่างหลายประการ และยังมีเอกสารประกอบการบรรยายที่มีค่าเป็นอันมาก รวมทั้งยังมีคลิปการนำเสนอความยาวประมาณ 3:30 นาที  สมาชิกมูลนิธิสามารถ Download ได้ฟรี ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิเพื่อ download เอกสารและคลิปอันมีค่าและทันสถานการณ์ได้ โดยสมัครเป็นสมาชิกตาม link นี้ https://www.thaiappraisal.org/thai/member/default.php

            สมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้:

            1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี

            2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

            3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง 450 บาท ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

            4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

            5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด

            6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 580 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved