โควิดไม่น่ากลัวเลย มาพิสูจน์ด้วยตัวเลขจริง
  AREA แถลง ฉบับที่ 30/2564: วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            โควิดไม่น่ากลัวจริงๆ อย่าให้ใครหลอกให้เรากลัวโดยเด็ดขาด (แน่นอนต้องไม่ประมาทโดยสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง) ตัวเลขผู้ป่วย และเสียชีวิตเป็นสิ่งพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เสนอความจริงเกี่ยวกับโควิด-19  ที่ไม่น่าตกใจเลยสักนิดว่า

            1. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดรวม 4,331 ราย มีผู้เสียชีวิต 60 ราย อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 1.4%

            2. มาถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดรวม 10,547 ราย มีผู้เสียชีวิต 67 ราย 0.6%

            3. แสดงว่าในระยะ 23 วันมานี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,216 รายหรือเพิ่มจาก 100% เป็น 244% แต่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง 12% เท่านั้น แสดงว่ารอบนี้แม้ติดเชื้อง่ายแต่คนตายน้อย  ยิ่งถ้าดูจากตัวเลขที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,216 รายกับจำนวนผู้เสียชีวิต 7 ราย ก็เท่ากับมีอัตราการเสียชีวิตเพียง 0.1% เท่านั้น อัตราการตายรวมขณะนี้อยู่ที่เพียง 1.01% เท่านั้น

            4. ข่าวที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยแถลงก็คือในช่วงตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 แม้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,216 ราย แต่ก็มีผู้ที่หายจากโควิดถึง 2,565 รายแล้ว  ยิ่งในช่วง 4 วันหลังมานี้ ยอดหายมีมากกว่ายอดติดเชื้อ ก็ควรแถลงให้ประชาชนเข้าใจบ้าง

            5. ยิ่งกว่านั้นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 5,048 คน มาถึงวันที่ 11 มิถุนายน มียอดติดเชื้อลดลงเหลือเพียง 3,803 คน หรือลดไป 25% แล้ว

            เป็นธรรมดาที่ข่าวร้ายมักขายดีเสมอ เราต้องใช้วิจารณญาณ แม้ข่าวนั้นจะมาจากทางราชการก็ตาม


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 532 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved