เรียนนายหน้า 3 เดือน ทำเงินเป็นแสน เวอร์ไหม
  AREA แถลง ฉบับที่ 40/2564: วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มีการโฆษณากันบ่อยๆ ว่ามาเรียนหลักสูตรนายหน้าแล้ว จะสามารถทำเงินเป็นแสนภายในเวลาไม่นาน เช่น 3 เดือน 6 เดือน เรื่องอย่างนี้เป็นไปได้หรือ เป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่  ถ้าได้เงินง่ายปานนี้ ป่านนี้คนคงเลิกทำงานอื่นหันมาทำแต่นายหน้าหรือไม่

            รายละเอียดอบรมหลักสูตรนายหน้า: https://www.trebs.ac.th/th/25/RE131

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 601 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved