โควิด-19 ความกลัวทำให้เสื่อม
  AREA แถลง ฉบับที่ 41/2564: วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            โควิด-19: ความกลัวทำให้เสื่อม เราต้องไม่กลัว แต่ไม่ประมาท ในทุกวันนี้มีการโฆษณาชวนเชื่อให้กลัวมากมาย เราต้องศึกษาให้จริง และหาทางออกที่ถูกต้อง เช่น แทนที่จะปิดกันการเดินทางของคนจากจังหวัดต่างๆ ควรปิดเฉพาะคนที่ติดเชื้อ ถ้าใครตรวจแล้วไม่ติดเชื้อก็เดินทางได้ หาไม่เศรษฐกิจพังแน่นอน หรือรัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจพังเพื่อจะให้ประชาชนจนกันทั้งประเทศ จะได้ “ปากกัดตีนถีบ” ไม่สนใจการเมือง (ปกครองง่ายดี)

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 447 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved