อบรมหลักสูตร: กลยุทธขายอสังหาฯ นานาชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 149/2564: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร: กลยุทธการขายอสังหาฯ นานาชาติ (Training: An Innovative Real Estate Sales Strategies amidst Covid-19)  ในวันจันทร์ที่ 22 – อังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. พบกับ 10 สุดยอดวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก (วิทยากรชาวต่างชาติบรรยายผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องสัมมนา) งานนี้มีแปลไทยตลอดการบรรยายโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน

            สำหรับกำหนดการเป็นดังนี้:

วันแรก: อังคาร 26 มกราคม 2564

08:30   เปิดการอบรม: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

09:00   คาบ 1: ทักษะการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ชาวต่างชาติ (Skills to Sell Properties for Foreigners) โดย Mr.Rajeev Rajpal, Board Member, FIABCI-USA จากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สหรัฐอเมริกา

10:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:45   คาบ 2: นวัตกรรมแนวทางการสร้างเครือข่ายและการขายผ่านระบบออนไลน์ (Innovative Way of Networking & Selling Properties & Online Marketing) โดย Dr.Samuel Lao, President, the Philippines Association of Real Estate Board (PAREB) จากสมาคมนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์

12:15   พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

13:00   คาบ 3: แนวทางการขายโครงการจัดสรรโดยนายหน้าในอินเดีย (How to Be Successful in Selling Housing Projects by Brokers in India) โดย Mr.Farook Mahmood, Chairman, Silverline Group, India and Former World President, FIABCI. อดีตประธาน FIABCI โลกชาวอินเดีย

14:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

14:45   คาบ 4: ทักษะในการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในกัมพูชา (Skills to Sell Properties for Investment in Cambodia) โดย Mr.Chrek Soknim, President, Cambodia Valuers and Estate Agents Foundation (ประธานสมาคมนายหน้ากัมพูชา)

16:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

16:15   คาบที่ 5: ทักษะการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับนายหน้า (Selling Skills Needed for Successful Salespersons) โดย Mr.Daniel Ho, Group MD, Juwai IQI, Singapore (ประธานใหญ่ของ IQI สิงคโปร์)

17:30   จบการอบรมวันแรก

 

วันที่สอง: พุธ 27 มกราคม 2564

08:30   เปิดการอบรม: ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

09:00   คาบที่ 6: แนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น (How to Sell Real Estate in US New York & Japan) โดย Mr.Yoshinori Takita, REALTOR(R) CIPS, ABR, SRES, GRI,SFR,RSPS, นายหน้าผู้ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

10:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:45   คาบที่ 7: จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักขายอสังหาฯ ได้อย่างไร (How to Be Top Successful REN in Malaysia) โดย Ms.Juliana Teh, CRS, CIPS, Senior Negotiator, Dutama Properties ผู้รับรางวัลนายหน้าดีเด่นอันดับหนึ่งของมาเลเซียประจำปี 2563

12:15   พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

13:00   คาบที่ 8: แนวทางการขายอาคารชุดของบริษัทนักพัฒนาที่ดินในสิงคโปร์ (How to Sell Developers’ Apartments in Singapore Successfully) โดย Mr. Bruce Lye, SEAA Executive Council Member & Co-founder, SRI Pte Ltd. กรรมการสมาคมนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

14:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

14:45   คาบที่ 9: การสร้างทีมขายสำหรับการขายให้กับนักพัฒนาที่ดิน (Building and Motivating A Sales Team for Developers’ Housing) โดย Ms.Jessica Leonard, Board, AREBI Exec Director, Indonesia กรรมการบริหารสมาคมนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

16:15   สรุปการอบรม: ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

16:30   ทดสอบความรู้

17:00   จบการอบรม

 

            ค่าอบรมเพียง 7,000 บาทเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดและลงทะเบียนตาม link นี้: https://www.trebs.ac.th/th/61/An-Innovative-Real-Estate-Sales


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 446 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved