อย่ากลัวโควิด – ถามฟ้าใส Crystal Club ได้
  AREA แถลง ฉบับที่ 275/2564: วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โควิดที่กำลังติดเชื้อกันหนักในขณะนี้ เป็นเรื่องมโน ทำอะไรเราไม่ได้หรอก ถ้าเราแข็งแรงดี ติดเชื้อน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่เสียอีก

            เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 61 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด 6,884 คน แสดงว่าตายประมาณ 0.89%  แต่มาถึงวันที่ 7 เมษายน  2564 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 34 ราย (รวมเป็น 95 ราย) จากยอดจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 22,690 คน (จากยอดล่าสุด 29,571 คน) <1>หรือมีอัตราเสียชีวิตที่ 0.15% เท่านั้น  แสดงว่าการป่วยรอบใหม่นั้นแม้เกิดขึ้นมาก แต่อัตราการเสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมาก

            สำหรับกรณี “ฟ้าใส Crystal Club” ก็ชัดเจนว่า ถ้าไม่ “ใกล้ชิดหรือสัมผัสฟ้า” ก็คงไม่มีปัญหา  ส่วนที่ “ฟ้าใส” ติดโควิดก็เพราะตนเองทำงานหนัก (คงพักผ่อนน้อย) มาเป็นเวลา 4-5  วัน <2> หากร่างกายแข็งแรงก็คงไม่ติดโควิด และผลการตรวจโควิดจากสถานบันเทิงก็คงพบคนส่วนน้อยที่ติดเพราะส่วนใหญ่คงไม่ได้ “ใกล้ชิดหรือสังผัสฟ้า” (แต่อาจสัมผัสบุคคลอื่นที่อาจไม่ติดโควิดก็ได้) นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฟิลิปปินส์ ก็ติดเชื้อโควิดทั้งที่ร่างกายแข็งแรงมาก แต่เพราะขาดการพักผ่อนที่เพียงพอติดต่อกัน 4-5 วันเช่นกัน จึงทำให้ติดเชื้อได้ <3>

            สำหรับอัตราการติดเชื้อ อย่างกรณีเข้าไปในสนามมวยลุมพินี 2,500 คนเมื่อต้นปี 2563 ก็ติดเชื้อประมาณ 50 คน หรือ 2% เท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่หรือมากมายอะไรนัก <4>  อย่างไรก็ตามในกรณีสถานบันเทิง Crystal Club อาจแตกต่างกัน เพราะการสัมผัสค่อนข้างใกล้ชิดกว่าสนามมวยลุมพินี เพราะมีทั้งห้องคาราโอเกะ ปรับอากาศส่วนตัว-มิดชิด และมีการโชว์ที่สัมผัสอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

            จะเห็นได้ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการชุมนุมทางการเมืองเลย มีการชุมนุมทางการเมืองนับสิบนับร้อยครั้งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาตลอด ปี 2563-2564  มีแต่ผู้ชุมนุมถูกจับเพราะฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินที่ใช้คุมโควิด แต่ไม่ได้ใช้คุมสถานบันเทิงเท่าที่ควร จนทำให้สถานบันเทิงกลายเป็นแหล่งหลักในการแพร่เชื้อโควิด-19 หลักในขณะนี้  ยิ่งกว่านั้นแม้แต่คนเร่ร่อนข้างถนน คนเก็บขยะ คนขับแท็กซี่ (ซึ่งนั่งใกล้ผู้โดยสาร แต่ไม่ได้นัวเนียใกล้ชิดแบบในผับ) ก็ยังไม่มีรายใดติดเชื้อโควิด-19 เลย

            เราไม่ควรตื่นเต้นกับโควิด-19 จนเกินไปจนทำให้เศรษฐกิจของชาติเสียหาย อย่างเมื่อปี 2560 ปรากฏว่า “1 มกราคม – 26 ธันวาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 194,569 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 295.55 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 65 ราย” <5>  จะเห็นได้ว่าขนาดมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มานาน  ก็ยังป้องกันอะไรไม่ได้มากนัก มีผู้ป่วยเกือบ 2 แสนราย และยังมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ (65 คน) มากกว่าโควิด-19 (61 คน) และมีผู้ป่วยโควิดเพียง 6,884 รายในปี 2563 เสียอีก

            ขอแต่ให้เรารักษาร่างกายให้แข็งแรงไว้โดยตลอด ไม่อดหลับอดนอน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่ไปชุมนุมนัวเนียกันในผับ (ยกเว้นชุมนุมทางการเมือง)


ที่มา: https://bit.ly/3rWjHK0

อ้างอิง

<1> Worldometer. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/

<2> 'น้องฟ้าใส' ขอโทษติด 'โควิด' เผยไทม์ไลน์เที่ยว 3 ผับดัง. https://www.dailynews.co.th/regional/835443

<3> เป็นเพื่อนของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)

<4> โควิดจิ๊บๆ อาจมีคนตาย 1 คนจาก 262,238 คน. https://bit.ly/2WcMFZp

<5> กรมควบคุมโรค. สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2560. https://bit.ly/3wA5JRB


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,899 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved