ด่วน บ้านมั่นคงรุกล้ำคลองเปรมประชากร
  AREA แถลง ฉบับที่ 277/2564: วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วน บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิตใกล้วัดรังสิต มีการถมพื้นที่รุกเข้าไปในคลองเปรมประชากรนับสิบเมตร เป็นการทำลายคลองเปรมประชากร แทนที่จะคืนคลองให้สังคม

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปสำรวจดูการก่อสร้างบ้านมั่นคงบริเวณริมคลองเปรมประชากรตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิต ใกล้กับวัดรังสิต ปรากฏว่ามีการถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงรุกเข้าไปในคลองเปรมประชากร ทำให้คลองแคบลงกว่าแต่ก่อน เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

            ก่อนหน้านี้ในการก่อสร้างบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าว ทางราชการ “คุย” ว่าสามารถคืนคลองลาดพร้าวให้กับสังคมโดยรวม ทำให้บ้านที่รุกคลองหมดไป และสร้างบ้านบนฝั่งแทน  โดยกล่าวว่า “จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าวที่มีผู้อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการคืนคลองให้กับสาธารณะ และส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” <1> แล้วแต่ในกรณีคลองเปรมประชากรนี้ ปรากฏว่ากลับสร้างบ้านรุกลงไปในคลองเปรมประชากรอย่างชัดเจน

            ทางออกที่ควรคือการซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียง มาก่อสร้างบ้านและคืนคลองและคืนพื้นที่บุกรุกเดิมให้เป็นถนนเพื่อบำรุงรักษาคลอง หรือเพื่อเพิ่มปริมาณถนนในกรุงเทพมหานคร  จะเห็นได้ว่าในอดีตเคยมีความพยายามในการก่อสร้างถนนเลียบคลองเปรมประชากร โดยเป็นถนนทางเลือกไปสู่รังสิต “จากถนนเตชะวณิชสถานีรถไฟบางซื่อลากยาว ถึงรังสิต 17กม. 4 ช่องจราจร เผยยอดเวนคืนกว่าพันหลังคาเรือน. . .” <2>  แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ก่อสร้าง กลับเอามาสร้างบ้านให้ผู้บุกรุกอย่างผิดกฎหมายมานับสิบปี ให้สามารถอยู่ได้อย่างถูกกฎหมาย  นี่เท่ากับเป็นการทำลายประโยชน์ของส่วนรวมโดยตรง

            การก่อสร้างที่รุกและทำลายสิ่งแวดล้อมของบ้านมั่นคงนี้ ควรจะหยุดสร้างโดยรีบด่วน ก่อนที่จะทำให้คลองเปรมประชากรเสียหายมากไปกว่านี้

<1> ‘ไมตรี อินทุสุต’ปธ.กก.พอช.เปิด’รื้อบ้าน สร้างเรือน คืนเขื่อน ให้สายคลอง’ชุมชนบางซื่อ. มติชน. 3 เมษายน 2562. https://www.matichon.co.th/local/news_1435438

<2> เวนคืนตัด4เลนเลียบคลองเปรม. 3 กันยายน 2555. https://www.home.co.th/hometips/topic-27064


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,774 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved