ขอบคุณคุณ “จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” ที่อ้างอิงข้อมูล
  AREA แถลง ฉบับที่ 360/2565: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            เมื่อเร็วๆ นี้ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ได้นำเสนอเรื่อง “ชาวกรุงเทพฯ ต้องมีเงินเดือนกี่บาท?” โดยได้อ้างอิงข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะประธานศูนย์ฯ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ โปรดดูคลิปของคุณจอมขวัญได้ที่นี่

 

ขอบคุณคุณ “จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” ที่อ้างอิงข้อมูล https://vt.tiktok.com/ZSdHAMN2G/?k=1

ขอบคุณคุณ “จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” ที่อ้างอิงข้อมูล https://fb.watch/cYghZAh1Sv/

ขอบคุณคุณ “จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” ที่อ้างอิงข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=npcy2fzbtPM


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 358 คน
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved