อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลอย่าช่วยแต่คนรวย
  AREA แถลง ฉบับที่ 364/2565: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ออก Facebook Live เรื่อง อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลอย่าช่วยแต่คนรวย ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vpfILh

 

อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลอย่าช่วยแต่คนรวย https://fb.watch/cZAvkKDPWu/

 

อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลอย่าช่วยแต่คนรวย https://youtu.be/T3s8wEZZjko


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 229 คน
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved