ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ต่อสถาปนิก ผู้ซื้อบ้าน และนักลงทุน
  AREA แถลง ฉบับที่ 365/2565: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดเสวนาวิชาการรายเดือนของมูลนิธิเรื่อง “ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ปี 2565-2566 ต่อสถาปนิก ผู้ซื้อบ้าน และนักลงทุน” เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิได้ถ่ายคลิปนี้ไว้ มูลนิธิจึงนำมาเผยแพร่

 

ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ต่อสถาปนิก ผู้ซื้อบ้าน และนักลงทุน https://youtu.be/eyQpIjHv-fg


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 203 คน
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved