ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ พ.ค.65 เน้นราคาค่อนข้างถูก
  AREA แถลง ฉบับที่ 448/2565: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยข้อมูลการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่เดือนพฤษภาคม 65 มีโครงการอส้งหาริมทรัพย์เปิดใหม่จำนวน 30 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565  จำนวน 7  โครงการ มีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 97% และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 84% มีข้อมูลนำเสนอที่น่าสนใจดังนี้

          จำนวนหน่วยเปิดใหม่ทั้งหมด 10,640 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนจากเมษายน 2565 จำนวน 5,245 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 97% เนื่องจากมีการเปิดตัวอาคารชุดราคาถูกที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่และมีจำนวนหน่วยขายต่อโครงการจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนหน่วยขายของเดือนนี้เพิ่มขึ้น ประเภทที่เปิดขายมากที่สุดคืออาคารชุด 63.0% รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ 21.4% ส่วนอันดับ 3 คือบ้านเดี่ยว (9.1%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

          มูลค่ารวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 42.420 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ประมาณ 84% (เดือนเมษายน 2565 มีมูลค่า 23,059 ล้านบาท) พบว่าที่อยู่อาศัยที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้จะมีทั้งที่เป็นระดับที่ค่อนข้างถูกและมียังสินค้าที่ระดับราคาแพงเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดด้วย ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือบ้านเดี่ยว 16,805 ล้านบาท (39.6%) รองลงมาคือ อาคารชุด 14,432 ล้านบาท (34.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 6,906 ล้านบาท (16.3%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์จะเน้นราคา 2-3 ล้านบาท และอาคารชุดที่ราคา 1-2 ล้านบาท 

          ภาพรวมโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้ มีจำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงประมาณ (-6.7%) เนื่องจากมีหน่วยขายที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจำนวน 7,161 หน่วย หรือประมาณ 67.3% ของหน่วยขายทั้งตลาด ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.987 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 4.274 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเดือนนี้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีราคาปานกลางค่อนข้างถูกเพิ่มขึ้น

 

          จากจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 10,640 หน่วย และมูลค่าโครงการวม 42,420 ล้านบาท จำแนกสัดส่วนตามระดับราคาขายดังนี้

 

          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

          ในด้านทำเลที่ตั้งพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 23  โครงการ สำหรับอาคารชุดที่เปิดขายจะตั้งอยู่ในบริเวณย่านแนวรถไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่หรือใกล้จะแล้วเสร็จ เช่น สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต, รถไฟฟ้าสายสีเขียงช่วงธนบุรี-บางหว้า และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงศรีนครินทร์-ลาดพร้าว ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีการเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลางและชั้นนอก เช่น ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเพชรเกษม ย่านสุวรรณภูมิ ย่านบางใหญ่-บางบัวทอง และบริเวณถนนรังสิต-นครนายก และถนนลำลูกกา เป็นต้น

          หากเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2564 พบว่า ในปีนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ลดลง 2 โครงการ มูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 53.7% (ปีที่ผ่านมามีมูลค่า 27,602 ล้านบาท) และมีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 110.3% (ปีที่ผ่านมามีจำนวน 5,060 หน่วย)

 

          นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีการโฆษณาแต่ยังไม่เปิดขายอีกจำนวน 390 โครงการ ที่จะทยอยเปิดขายในเดือนต่อๆไป ซึ่งอาจจะรอฤกษ์ดีหรือดูสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 653 คน
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved