สลับวันหยุดราชการให้มาทำงานในวันเสาร์บ้างไหม
  AREA แถลง ฉบับที่ 450/2565: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ตามที่มีวันหยุดในช่วงกลางสัปดาห์ รัฐบาลจึงให้หยุดเพิ่มเติมในวันศุกร์เพื่อให้เกิดวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงเสนอว่า แทนที่จะให้หยุดราชการไปฟรีๆ ควรให้ข้าราชการมาทำงานในวันเสาร์ถัดไปแทนวันศุกร์ที่หยุดไปหรือไม่ เพื่อให้เกิดภาวะ “ทำงาน ทำงาน ทำงาน” เพื่อรับใช้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ

 

สลับวันหยุดราชการให้มาทำงานในวันเสาร์บ้างไหม https://fb.watch/dPMEDN6u8x/

สลับวันหยุดราชการให้มาทำงานในวันเสาร์บ้างไหม https://vt.tiktok.com/ZSd3QpSqg/?k=1


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 172 คน
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved