Facebook ç¹áԨѧѾ ŹԸԻԹҷѾԹ觻 AREAGuru

แผนที่กรุงเทพมหานคร

เป็นแผนที่ที่จัดได้ว่ามีความละเอียดที่สุดสำหรับช่วยในการดำเนิน ธุรกิจของท่าน สร้างขึ้นจากโปรแกรม MapInfo โดยสามารถแสดงอาคาร ธุรกิจ และประเภทการใช้ที่ดิน ในรัศมี 300 ตร.กม. รอบใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งทุกที่แสดงโดยใช้อัตราส่วนจริง มีการพิมพ์สี และมีภาษาอังกฤษกำกับ จัดทำเป็น 2 รูปแบบให้เลือก คือ ในรูปแบบของหนังสือแผนที่ และแผนที่ใช้สำหรับติดผนัง มีรายละเอียดดังนี้
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0.2295.3905 อีเมล์ area@area.co.th

รายละเอียดที่ควรตรวจสอบความถูกต้องมีดังนี้
-   วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพและมาตรฐานตามสัญญา
-   เนื้อที่ใช้สอย (ครบถ้วน?)
-   ตำแหน่งที่ดิน (อาจซื้อบ้านผิดหลัง)
-   เนื้อที่ดินครบถ้วนหรือไม่
-   อาคารก่อสร้างตรงตามแบบ
-   ตรงตามใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่
- อาคารทรุด ร้าว รั่ว ซึม หรือไม่
-   เนื้อที่ห้องชุดครบหรือไม่ (กรณีคอนโดฯ) รายการทรัพย์สินส่วนกลางมีครบหรือไม่ ใช้งานได้หรือไม่ ฯลฯ
------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้น
-   กรณีบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งก่อสร้างบ้านบนที่ดินที่ห้ามก่อสร้าง ทำให้ต้องรื้อถอน
    ต้องฟ้องร้องกันหลายปี
-   กรณีวัดแห่งหนึ่ง ซื้อที่ดินที่ได้มาจากการครอบครองปรปักษ์ สุดท้ายต้องคืนให้เจ้าของเดิม
-   กรณีซื้อที่ดิน น.ส.3 อาจมีเนื้อที่ดิน และตำแหน่งที่ตั้ง ไม่ตรงกับในเอกสารสิทธิ์
    (ทับที่ดินบุคคลอื่น หรือทับที่หลวง ทับที่ป่าสงวนฯ) เป็นต้น
AREA มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบปัญหาเหล่านี้ให้แก่ท่านได้ เพื่อความมั่นใจก่อน การตัดสินใจซื้อ หรือก่อนการรับมอบบ้าน
ค่าบริการ เริ่มต้น 3,000 บาท สำหรับที่อยู่อาศัย
------------------------------------------------------------------------------------------
การติดต่อ:
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ติดต่อคุณนิตยา โทร.0.2295.3905 ต่อ 201, 202, 203 Email: area@area.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved