Loading ...รอสักครู่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ปี 60
วันที่ 26-27 มีนาคม 2560
บรรยายเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เมียนมาร์
วันที่ 13-18 มีนาคม 2560
งานอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก MIPIM ณ เมืองคานส์ ฝรั่งเศส
วันที่ 11 มีนาคม 2560
สัมมนา: ชี้ช่องลงทุนอสังหาฯ ปี 60 (สำหรับนักลงทุนที่ไม่ก้าวพลาดตกเหว!)
วันที่ 25 มกราคม 2560
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยสิ้นปี 2559
วันที่ 23 มกราคม 2560
ตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงจาการ์ตา