หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
งานสัมมนา “วัฏจักรอสังหาฯ ในอาเซี่ยน-กรณีศึกษา จ.ชลบุรี ระยอง”
เป็นการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากผลการสำรวจภาคสนามอสังหาริมทรัพย์โดย Agency for Real Estate Affairs โดยมีความมุ่งหวังสะท้อนสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน แนวโน้ม และอนาคตโครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประเภทอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อวงจร-วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ในอาเซี่ยน ผลกระทบต่อกำลังซื้อในพื้นที่จังหวัดชลบุรี-พัทยา

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved