หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551
อสังหาริมทรัพย์ VS การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน จ.ภูเก็ต
เป็นการนำเสนอสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากผลสำรวจภาคสนามโดย AREA เพื่อสะท้อนภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงราคาที่ดินและการให้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่อง โครงการสาธารณูปโภค ความเห็นจากเจ้าของโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และนักพัฒนา-นายหน้าข้ามชาติที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับราคาบนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่อวงจรวัฎจักรอัสหาฯ ในอาเซี่ยน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved