หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 15 - พุธที่ 22 เมษายน 2552, กรุงมะนิลา
การสำรวจตลาดที่อยู่อาศํยกรุงมะนิลา

ดร.โสภณ พรโชคชัย นำคณะนักวิจัยจาก AREA ไปสำรวจสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ถือเป็นการขยายกิจการศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไปยังประเทศภูมิภาค โดยที่ผ่านมา AREA ได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ และนครโฮชิมินห์ซิตี้แล้ว ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณสุรีย์ จิรัฐติกาลกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และคุณวรเทพ บัณฑุรัตน์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำสถานทูตไทยในประเทศฟิลิปปินส์ให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved