หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552
สัมมนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เชิญผู้แทนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวน 150 คนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะศูนย์ข้อมูลที่มีข้อมูลภาคสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้นำเสนอเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ตากอากาศ ราคาทรัพย์สินกับความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่อยู่อาศัยในอาเซียน กิจกรรมนี้ถือเป็นการเกื้อกูลต่อสังคมและภาคราชการด้วยข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการสัมมนาดังกล่าว

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved