หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
คำกล่าวของผู้เข้าร่วมอบรม
  • ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก (The living by Kunalai)
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์

ดร.โสภณ พรโชคชัยในฐานะประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย์ Agency for Real Estate Affairs ไปกล่าวเปิดการสัมมนาการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved