หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
ความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
  • ความเป็นกันเองของวิทยากร (บมจ.ศุภาลัย)
  • เนื้อหาและข้อมูลเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ (คุณสุภากรณ์ หรัญวุฒิ)
  • ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น (คุณบุญรัตน์ บุญเรือง)
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553
โครงการ Real Estate Index

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จัดการสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลางปี 2553 ตามโครงการ Real Estate Index ณ โรงแรมบันยันทรี สาทร (09:00 - 13:00)
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved