หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 20 - อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
IAAO 331: การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลอง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินตามหลักสูตร IAAO 331: การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลอง ร่วมกับ สมาคมประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (International Association of Assessing Officers: IAAO) ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved