หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
23 โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2559 รับโล่ของนายกรัฐมนตรี

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้แถลงให้ทราบถึงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2559 โดยจากการสำรวจโครงการ 1,300 โครงการในทุกรอบครึ่งปี ได้พบเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจและน่ายกย่องหลายโครงการ และเพื่อเป็นการยกย่องโครงการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมอย่างเด่นชัด จึงจัดการประกาศเกียรติคุณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม ส่งเสริมให้สังคมมีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อการบริโภค ช่วยพัฒนาวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นการให้กำลังใจแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สลักนามในโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และมอบแก่โครงการที่ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved