หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
จัดสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปจัดสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดย ดร.โสภณ ได้นำเสนอผลการศึกษาล่าสุดเพื่อให้เป็นประโยชน์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยถือเป็นกิจกรรม CDR ส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยให้ความรู้เป็นสำคัญ
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved