หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ความร่วมมือทางการศึกษากับเวียดนาม

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจและอสังหาริมทรัพย์ (Institute of Enterprise and Real Estate) ของรัฐบาลเวียดนาม โดยมี ดร.ตรัง ง็อก กว่าง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ซึ่งยังเป็นเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National real estate Association) อีกด้วย โดยโรงเรียนจะนำหลักสูตรต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปสอนในนครต่างๆในเวียดนาม รวมทั้งความร่วมมือในการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved