หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
บรรยายผังเมืองให้คอนสตรัคชั่นวาไรตี้
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิัจัยและประเมินค่าทรัพย์สินไทย (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องผังเมือง และได้ถ่ายภาพร่วมกับคุณณัฐฐินีย์ ตลับนาค บรรณาธิการบริหาร นิตยสารคอนสตรัคชั่นวาไรตี้ และนิตยสาร icon-m.com คุณวิมล อังสุนันทวิวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร และผู้บริหารมูลนิธิก้าวไกลในเอเซีย จัดงานผังเมือง ไทยแลนด์ 4.0

2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved