หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันอังคารที่ 6 - พุธที่ 7 ธันวาคม 2559
ประเมินค่าทรัพย์สินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนครดานัง ประเทศเวียดนาม

       ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้พาคณะไปประเมินค่าทรัพย์สินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนครดานัง ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้นักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้มาว่าจ้างให้ทำการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยในครั้งนี้นับเป็นการทบทวนราคาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

       อนึ่ง ดร.โสภณ และศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับงานประเมินค่าทรัพย์สินและสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์มาหลายครั้งในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่น ๆ รวมทั้งประเทศในทวีปอาฟริกา และอเมริกาใต้อีกด้วย ศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมรับงานประเมินค่าทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์และมูลค่ากิจการ และในทุกภูมิภาคของโลก

2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved