หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
บรรยายตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียนในงานประชุม Housing Market & Outlook Report 2016 - Phnom Penh ณ โรงแรม Raffles Hotel Le Royal กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

           ในเดือนมกราคม 2560 ดร.โสภณ และคณะจากศูนย์ข้อมูลฯ จะได้ไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงพนมเปญ และจัดสัมมนาการเปลี่ยนแปลงอุปทาน ราคา และพัฒนาการต่าง ๆ ของตลาดที่อยู่อาศัย นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ดร.โสภณ ได้พาคณะไปสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยยังกรุงพนมเปญอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้จะได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดการสัมมนาเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนในกัมพูชา และในไทยที่สนใจไปลงทุนในกรุงพนมเปญต่อไป

2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved