หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
ตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงจาการ์ตา

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญคือ

           1. การนำเสนอผลการศึกษาตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงจาการ์ตาซึ่ง ดร.โสภณและคณะสำรวจได้กว้างขวางที่สุดถึง 411 โครงการ โดยถือเป็นการสำรวจที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุด การนำเสนอนี้ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลที่ช่วยนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงให้กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน

           2. การเยี่ยมเยียนสมาคมอสังหาริมทรัพย์อินโดนีเซียโดยได้รับการต้อนรับจากนายกสมาคมและคณะกรรมการ สมาคมนี้ชื่อ Real Estate Indonesia (REI) ถือเป็นสมาคมของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศอินโดนีเซียโดยมีสมาชิกมากกว่า 3,000 ราย

           3. การพบสมาชิกวุฒิสภา อินโดนีเซีย Mr.Palindungan Purba ซึ่งเป็นผู้กำกับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยโดยที่ผ่านมา ดร.โสภณ เคยได้รับเชิญจากกระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ไปบรรยายในโครงการที่ปรึกษาหลายครั้ง

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved