หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
สัมมนาอาคารชุดใจกลางเมือง ล้นตลาดจริงหรือ

ดร.โสภณ จัดมอบรางวัล "อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2560" ที่คุ้มค่าน่าซื้อ แก่โครงการดีเด่นที่มีทั้งโครงการของบริษัทมหาชนและโครงการ SMEs

           คุณไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2560 ซึ่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นผู้จัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี

            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้ทำการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่รายเดือน และโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2537 และต่อมาได้ขยายขอบเขตการสำรวจไปทั่วประเทศและในประเทศต่าง ๆ หลายแห่งในอาเซียน และถือเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ และต่อเนื่องที่สุดในประเทศไทย จะจัดโครงการประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น


AREA Awards
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved