หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
ประชุมกรรมการ ARENA

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิ และอดีตรองประธานก่อตั้งสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ไปประชุมคณะกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) โดยสมาคมนายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของกัมพูชา (Cambodian Valuers and Estate Agents Association) เป็นเจ้าภาพ
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved