หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันเสาร์ที่ 17 - ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงกาฐมาณฑุ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะได้ไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยการสำรวจนี้เป็นการสำรวจในครั้งที่ 4 แล้ว ครั้งล่าสุดดำเนินการในเดือนมีนาคม 2558 และเสร็จสิ้นเพียง 1 สัปดาห์ก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมาณฑุ
การสำรวจครั้งนี้มุ่งศึกษาให้ชัดเจนว่า แผ่นดินไหว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.โสภณ และคณะจะนำเสนอผลการศึกษาต่อสภาหอการค้าเนปาล และสมาคมนักพัฒนาที่ดินแห่งประเทศเนปาล พร้อมด้วยคณะผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเนปาลมาเข้าร่วมอีกด้วย
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved