หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แห่งรายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" ช่อง 3 สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยคิดช่วยทำ 19 มีนาคม 2561 (ตอนที่ 1) https://youtu.be/foH9edeZ7tg
ช่วยคิดช่วยทำ 20 มีนาคม 2561 (ตอนที่ 2) https://youtu.be/0JtvSwI5EOw
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved