หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ดร.โสภณบรรยายให้สมาคมวินาศภัย

วันนี้ในระหว่างเวลา 09:00- 12:00 น. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส บรรยายเรื่องสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินให้กับผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย 60 แห่ง ณ สมาคมประกันวินาศภัย โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคม
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved