Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2563

ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA จัดการสัมมนาเฉพาะผู้บริหารเรื่อง "การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลล่าสุดและเป็นข้อมูล "มือหนึ่ง" สำหรับสมาชิกโครการ Real Estate Index โดยเฉพาะ ท่านที่สนใจสั่งซื้อเอกสาร โปรดติดต่อที่ AREA โทร. 0.2295.3905 หรือ area@area.co.th
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved