หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม - 16 เมษายน 2552, ไต้หวัน
อบรมประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ

นายจุมพล ดำริห์พาณิชย์ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้เป็นตัวแทนคนหนึ่งของประเทศไทยไปเข้าร่วมการอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานโยบายที่ดินนานาชาติ ไต้หวัน จัดขึ้น ณ เมืองเถาหยวน ชานกรุงไทเป AREA ได้ส่งผู้บริหารและพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรนานาชาตินี้มาตั้งแต่ปี 2531 และหลายครั้งยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เช่น ในครั้งนี้ นายจุมพล ได้รับรางวัลการสอบดีเด่น และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยดีเด่นอีกด้วย

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved