หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA
วันที่ 10 ตุลาคม 2548
อบรมเพื่อนร่วมงานระดับหัวหน้างาน
ชุดการฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานระดับหัวหน้า โดย ดร. โอภาส กิจกำแหง ที่ AREA ของเรา เราเชื่อมั่นว่า AREA จะพัฒนาก็ต่อเมื่อเพื่อนร่วมงานของเราพัฒนา ซึ่งย่อมต้องอาศัยการนำของเพื่อนร่วมงานระดับหัวหน้า
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved