หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA

ภาพรวมเพื่อนร่วมงานที่เข้าอบรม

เพื่อนร่วมงานที่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไปได้เข็มกลัดทองคำหนัก 1 บาท

ภาพเข็มกลัดทองคำ

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
อบรมเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 1/2558

          ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้จัดอบรมเพื่อนร่วมงานซึ่งมีอยู่ร้อยกว่าคน ประจำปีครั้งที่ 1/2558 (ปีละ 2 ครั้ง) ณ โรงแรมอะมารี วอเตอร์เกต ถ.เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร การอบรมในวันนี้มีวิทยากรจากทั้งในและนอกบริษัท ในส่วนวิทยากรนอกบริษัทประกอบด้วย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ วัดสร้อยทอง และ อ.ยอดนิยม นิยมสุข (ครูมาร์ช) อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง
          ในการนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังได้ทำพิธีมอบเข็มกลัดทองคำตราสัญลักษณ์บริษัท AREA หนัก 1 บาท ให้แก่เพื่อนร่วมงานที่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 21 คน หรือเกือบ 1/5 ของเพือนร่วมงานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแทนน้ำใจที่เพื่อนร่วมงานเหล่านี้ร่วมงานกันมานาน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved