หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
พิธีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัท

ประเพณีสงกรานต์ทั่วไปในปัจจุบัน จะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้มียศศักดิ์สูงกว่า แต่ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) รดน้ำดำหัวตามประเพณีไทยดั้งเดิมที่ถือว่าสงกรานต์เป็นวันแห่งการเคารพผู้อาวุโส

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดพิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในศูนย์ฯ โดยให้ "ผู้ใหญ่" ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนั่งเป็นแถวให้เพื่อนร่วมงานที่อาวุโสน้อยกว่ามาขอพรจากผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป โดยศูนย์ฯ จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

          นอกจากนี้ยังมีแม่บ้านและเพื่อนร่วมงานระดับปฏิบัติงานอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่นั่งให้เพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่า (แม้ตำแหน่งสูงกว่า) มานั่งอวยชัยให้พรแก่เพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่า แม้หน้าที่การงานและการศึกษาสูงกว่าก็ตาม

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved