หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2551
เพื่อนร่วมงานดีเด่น เที่ยวสิงคโปร์

AREA จัดให้เพื่อนร่วมงาน 4 คนที่ได้รับเลือกเป็นเพื่อนร่วมงานดีเด่นประจำปี 2550 ไปเที่ยวสิงคโปร์ หนึ่งในสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ซึ่งแต่ละปี AREA จะจัดส่งเพื่อนร่วมงานไปเที่ยวต่างประเทศประมาณ 15 คน เช่น ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ โดย AREA รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved