หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
แจกทุนการศึกษาบุตรเพื่อนร่วมงาน AREA ของเรา

ทุกปี เรามอบทุนการศึกษาแก่บุตรเพื่อนร่วมงานของเราที่ทำงานตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ในปีนี้มีเด็ก ๆ ได้รับทุน 32 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท นี่เป็นสวัสดิการที่เรามอบให้เหนือกว่าที่กฎหมายกำหนด เราได้เชิญคู่สมรสของเพื่อนร่วมงานและบุตรมาเยี่ยมบริษัทของเรา เพื่อจะได้รู้จักการทำงาน และได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับผู้บริหารของเรา เราหวังว่าการทำนุบำรุงเพื่อนร่วมงานนี้ จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมงานกันอย่างยาวนาน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved