หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส AREA

ดร.โสภณ รดน้ำสงกรานต์สำหรับเพื่อนร่วมงาน AREA ทั้งนี้เรียงตามลำดับอาวุโส ไม่ได้ตามลำดับตำแหน่ง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.ara.co.th) ได้จัดงานพิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในศูนย์ฯ โดยให้ "ผู้ใหญ่" ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนั่งเป็นแถวให้เพื่อนร่วมงานที่อาวุโสน้อยกว่ามาขอพรจากผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป โดยศูนย์ฯ จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

            สำหรับประธานในพิธี คือ อ.ชนินทร์ บัวทอง อดีตเพื่อนร่วมงานของศูนย์ฯ อายุ 85 ปี เพิ่งเกษียณอายุจากศูนย์ฯ ไป แต่ ดร.โสภณ ก็ขอเชิญมาร่วมพิธีดังกล่าวนี้ในฐานะผู้ที่เราเคารพ นอกจากนี้ยังมีแม่บ้านและเพื่อนร่วมงานระดับปฏิบัติงานอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่นั่งให้เพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่า (แม้ตำแหน่งสูงกว่า) มานั่งอวยชัยให้พรแก่เพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่า แม้หน้าที่การงานและการศึกษาสูงกว่าก็ตาม

2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved