หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน-อาคาร
แบบฟอร์มการรับบริการประมาณราคาเบื้องต้น ทรัพย์สินที่เป็นห้องชุดพักอาศัย
The Preliminary Value Estimate On Desk-top Valuation Basis
โดยไม่ได้มีการสำรวจประเมินค่าตามปกติ
กรณีทรัพย์สินที่เป็นห้องชุดพักอาศัย
* ชื่อ-นามสกุล:
* ที่อยู่:
* โทรศัพท์:   โทรสาร:
* E-mail:
* ที่ตั้ง: ห้องชุดเลขที่:   ชั้นที่:  อาคารชุดชื่อ:  
ซอย: ถนน:  
ห่างถนนสายหลัก: เมตร
ผิวจราจรผ่านหน้าเป็นพื้น: ลาดยาง   คอนกรีตเสริมเหล็ก   หินคลุก  
อื่นๆ:
ผิวจรจรกว้าง: เมตร  เขตทางกว้าง: เมตร  
สภาพผิวจราจร: ดี   ปานกลาง   พอใช้   ทรุดโทรม
ห้องชุด: เนื้อที่ประมาณ: ตรม.   (จำนวน: ห้องนอน   ห้องน้ำ)
การตกแต่ง: ไม่ตกแต่ง   ตกแต่ง  เป็นระยะเวลา: ปี  
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ได้แก่:
อาคารชุด: สูง: ชั้น   อายุ: ปี  อาคารชุดระดับ:
มีโทรศัพท์ จำนวน: เลขหมาย
สิ่งอำนวยความ
สะดวก:
ลิฟท์   สโมสร   สระว่ายน้ำ 
อื่นๆ:
ปัจจุบันใช้ประโยชน์:
เจ้าของอยู่อาศัยเอง   ให้เช่า  ว่าง  
อื่นๆ:
ความเห็นต่อ
มูลค่าทรัพย์สิน:
บาท (ตัวเลข)
บาท (ตัวหนังสือ)
ราคาประเมิน
ราชการเฉพาะ อาคารชุด พักอาศัย
บาท/ตรม. (www.treasury.go.th)
ความคิดเห็นอื่นๆ
(ถ้ามี)
ยืนยัน:
6718 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
มูลค่าที่ให้ความเห็นนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทราบมูลค่าทรัพย์สินในเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของบริษัทเท่านั้น โดยไม่ได้ทำการสำรวจประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบไม่อาจนำไปใช้เพื่อทำธุรกรรมใด ๆ หรือนำไปใช้อันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (www.area.co.th)
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved