หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ทรัพย์สินที่เป็นห้องชุดพักอาศัย
แบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น ทรัพย์ที่ดิน-อาคาร
The Preliminary Value Estimate On Desk-top Valuation Basis
โดยไม่ได้มีการสำรวจประเมินค่าตามปกติ
  กรณีที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
* ชื่อลูกค้า:
* ที่อยู่:
* โทรศัพท์:
  โทรสาร:
* E-mail:
ลักษณะทรัพย์สิน:
บ้านเดี่ยว   ทาวน์เฮ้าส์   ตึกแถว
อื่นๆ:
* ที่ตั้ง:
เลขที่:   หมู่บ้าน:
ซอย:  ถนน: 
ห่างถนนสายหลัก: เมตร
ผิวจราจรผ่านหน้าเป็นพื้น: ลาดยาง   คอนกรีตเสริมเหล็ก   หินคลุก  
อื่นๆ:
ผิวจรจรกว้าง: เมตร  เขตทางกว้าง: เมตร  
สภาพผิวจราจร: ดี   ปานกลาง   พอใช้   ทรุดโทรม
เนื้อที่ดิน:
จำนวน:               ไร่   งาน   ตารางวา 
รูปร่างที่ดินเป็นรูป:  หน้ากว้าง: เมตร  ลึก: เมตร
การถมดิน:
ถมแล้ว   เสมอระดับถนน   สูงกว่าระดับถนน เมตร
ยังไม่ถม ต่ำกว่าระดับถนน: เมตร
เอกสารสิทธิ์
ที่ดินเป็น:
โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก)   หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) จำนวน: ฉบับ  เลขที่โฉนด:
ตำบล:  อำเภอ: จังหวัด:
สาธารณูปโภคที่มี:
      ท่อระบายน้ำ   ไฟฟ้าถนน  เครือข่ายโทรศัพท์  
อื่นๆ:
โครงสร้างอาคาร:
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม้   ตึกครึ่งไม้  อื่นๆ:
เนื้อที่ไช้สอยหลักรวม: ตรม.
มีต่อเติม:                 
ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์:  
สภาพอาคาร:
ดี   ปานกลาง   พอใช้   ทรุดโทรม  อาคารสร้างมา ปี
ีพื้นที่ชั้นล่างทำด้วย: ชั้น2:
                   ชั้น3: ชั้น4:
ปัจจุบันใช้
ประโยชน์:
อยู่อาศัย   สำนักงาน   พาณิชย์   ให้เช่า ว่าง  
อื่นๆ:
ความเห็น
ต่อมูลค่า
ทรัพย์สิน:
บาท (ตัวเลข)
บาท (ตัวหนังสือ)
ราคาประเมิน
ราชการเฉพาะที่ดิน:
บาท/ตรว. (www.treasury.go.th)
ความคิดเห็น
อื่นๆ(ถ้ามี)
ยืนยัน:
4324 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
มูลค่าที่ให้ความเห็นนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทราบมูลค่าทรัพย์สินในเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของบริษัทเท่านั้น โดยไม่ได้ทำการสำรวจประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบไม่อาจนำไปใช้เพื่อทำธุรกรรมใด ๆ หรือนำไปใช้อันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (www.area.co.th)
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved