The 3rd International Conference On Valuing Infrastructure & Utility Properties
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 210 หน้า
ราคา: ชุดละ 3,000 บาท
Brand Valuation: A Practical Approach
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 100 หน้า
ราคา: เล่มละ 2,000 บาท
Business Valuation, International Standards
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: 77 หน้า
ราคา: เล่มละ 2,000 บาท
How to Create A CAMA System: Start from Scratch
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: 119 หน้า
ราคา: เล่มละ 2,500 บาท
Thai Appraisal Journal
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: 20 หน้า ออกราย 2 เดือน
สาระ:
วารสารราย 2 เดือนของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมคึกคักมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
Views of Leading Experts on Worldwide Property Markets, 2010-2011
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: 33 หน้า
สาระ:
วารสารราย 2 เดือนของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมคึกคักมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2560 พิมพ์ครั้งที่ 5
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 360 หน้า
ราคา: เล่มละ 300 บาท
ISBN: 978-616-92779-0-3
การบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 144 หน้า
สาระ:
• ไม่ใช่วิเศษมาจากไหน • ไม่ได้ยกหางตัวเอง • ไม่ได้สร้างภาพ • ไม่ได้รวยล้นฟ้า • ไม่บ้ายศถาบรรดาศักดิ์ • ไม่นิยมการเสพสุข • ไม่ได้ขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ • ไม่เคยเลียใคร ไม่ไต่เต้าทางลัด • ไม่เคยโกงใครกิน • ไม่ทอดทิ้งอุดมการณ์อันดีงาม • ไม่หยุดทำสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง • ไม่หมิ่นประชาชนคนเล็กคนน้อย • แล้วทำอย่างไรจึงจะเจริญอย่างมีคุณค่า
ราคา: 80
ISBN: 978-616-91555-8-4
บริหารด้วยรัก ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: ประมาณ 160 หน้า
ราคา: เล่มละ 100 บาท
ISBN: 978-974-8485-38-6
CSR Thailand VOL.11 ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 9(60) หน้า
สาระ:
ย้ำ CSR ที่ถูกทาง อะไรคือ CSR อาจกล่าวได้ว่าความหมายของ CSR ว่าเป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานการดำเนินธุรกิจความห่วงใย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ถือเป็นแนวคิดที่องค์กรแสดงความรับผิดชอบผลกระทบจากการประกอบกิจการ ของต้นต่อผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น
การบริหารกรุงเทพมหานคร ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 144 หน้า
สาระ:
มีหลายปัญหาที่ทำให้ทุกท่านขัดเคืองใจกับการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร เราจะวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ เราจะบริหารกรุงเทพมหานครอย่างไรจึงจะไม่ใช่เป็นเพียงการที่พรรคการเมืองมายึดหัวหาดเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เราสามารถพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นได้ เพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครและผู้มาเยือนอยู่อาศัยอย่างผาสุก
ราคา: 80
ISBN: 978-616-91555-5-3
สร้างเขื่อนแม่วงก์เถอะนะ เพื่อชีวิตสัตว์ ป่าและมนุษย์ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 144 หน้า
สาระ:
• เพราะความเข้าใจผิด จึงต้านเขื่อนแม่วงก์
• โปรดฉุกคิดก่อนคิดต้าน
• ผลการศึกษา,สร้างดีกว่า
• ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเขื่อน
• ประสบการณ์ดี ๆ ของการมีเขื่อนจากทั่วโลก
ราคา: 80
ISBN: 978-616-91555-4-6
CSR ที่แท้ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 144 หน้า
สาระ:
• ภาค 1 CSR ที่แท้ เป็นอย่างไร
• ภาค 2 CSR ภาคปฏิบัติทำอย่างไร
• ภาค 3 ประเด็น CSR ร่วมสมัย
• ภาค 4 CSR กับ คุณธรรม
• ภาค 5 ก้าวต่อไปของ CSR
ราคา: 100
ISBN: 978-616-91555-2-2
วิพากษ์ผังเมือง ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 144 หน้า
ราคา: 100
ISBN: 978-616-91555-3-9
CSR Thailand VOL.10 ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 20(74) หน้า
สาระ:
CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจได้รับการกล่าวถึงมานานพอสมควร ถูกตีความไปต่างๆ นานา CSR คืออะไรกันแน่ และมีแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไร ผมรวบรวมจากประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารวิสาหกิจที่ปฏิบัติ CSR จริงไม่ใช่เฉพาะในแง่ของนักวิชาการ CSR
CSR Thailand ฉบับตุลาคม 2013 ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 41(72) หน้า
สาระ:
CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจได้รับการกล่าวถึงมานานพอสมควร ถูกตีความไปต่างๆ นานา CSR คืออะไรกันแน่ และมีแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไร ผมรวบรวมจากประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารวิสาหกิจที่ปฏิบัติ CSR จริงไม่ใช่เฉพาะในแง่ของนักวิชาการ CSR
อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 88 หน้า
สาระ:
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเป็นคำรบที่สามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความในเรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมาย ทำลายป่า” ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ถือเป็นสิริมงคล และยังความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มอย่างหาใดเปรียบไม่ได้ผู้ได้รับโล่รางวัลพระราชทานทุกคน
ราคา: 80
ISBN: 978-616-91555-1-5
จดหมายถึงนายกฯ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 220 หน้า
ราคา: 120
ISBN: 978-616-915-550-8
ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 96 หน้า
สาระ:
รวมเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ"
ราคา: 80
ISBN: 978-974-350-582-9
โคมฉาย 2554 ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 272 หน้า
สาระ:
โคมฉาย 2554 - ข้อคิดร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
บทความคัดสรร ดร.โสภณ พรโชคชัย พ.ศ. 2553
ราคา: 80
ISBN: 978-974-496-198-3
อาชิว ชิว ชิว ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 120 หน้า
สาระ:
เรื่องขำ ๆ หลุด ๆ ที่เดินสะดุดบนถนนชีวิต
ราคา: 80
ISBN: 978-974-8285-23-8
คิดต่าง ส่งเสริมสังคมอุดมปัญญา ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา: 80
ISBN: 978-974-1687-71-8
ถูกเวนคืน อย่าเสียใจ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา: 80
ISBN: 978-974-06-5172-7
คุณธรรมธุรกิจ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
สาระ:
ภาค 1 ธุรกิจที่ยั่งยืนต้องมีคุณธรรม ภาค 2 คุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาค 3 คุณธรรมกับนักวิชาชีพ
ราคา: 100
ISBN: 978-974-7519-21-1
จุดประกาย 50 (พิมพ์ครั้งที่ 2) ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 160
ISBN: 978-974-8815-72-2
บ้านเธอราคาเท่าไหร่ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 80
ISBN: 974-94760-3-4
วิชาชีพ ประเมินค่าทรัพย์สิน ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 150 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 100
ISBN: 974-93916-0-8
อสังหาฯ ช่วยชาติ ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 230 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 140
ISBN: 974-93795-4-3
ส่องอสังหาฯ ต่างแดน ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 140
ISBN: 974-93432-2-0
รู้มูลค่าบ้านตัวเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2) ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 80
ISBN: 974-92970-6-7
อสังหาริมทรัพย์เรื่องสำคัญของชีวิต ฟรี
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค
ราคา: 140
ISBN: 974-92715-7-2
รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกทม.และปริมณฑล ณ กลางปี 2561
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: เล่ม 1 บทวิเคราะห์พร้อมข้อมูลนำเสนอ (power point) จำนวน 225 หน้า
เล่ม 2 ภาคผนวก 11บท : วิเคราะห์แยกตามระดับราคาประเภทที่อยู่อาศัย และทำเลจำนวน 375 หน้า + ซีดี power point
สาระ:
ในทุกรอบ 6 เดือน โครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 1,200 แห่งทั่ว กทม.และปริมณฑลได้รับแผนและนโยบายการพัฒนาที่ดิน การอำนวยสินเชื่อตลอดจนการวางแผนระดับจุลภาคและมหภาคอื่น ๆ
ราคา: ชุดละ 8,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2537-2559
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 71 หน้า (+CD)
ราคา: เล่มละ 5,500 บาท
รายงานวิจัยอาคารชุดล้นตลาดจริงหรือ? ณ 26 กันยายน 2556
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: บทวิเคราะห์พร้อมข้อมูลนำเสนอ (power point) จำนวน 75 สไลด์ + ซีดี power point
สาระ:
สำรวจโครงการอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมืองรวม 214 โครงการ จำนวน 93,031 หน่วยที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จในระยะเวลาประมาณ 12-35 เดือน เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การเก็งกำไรอย่างเจาะลึกเป็นที่สุด และชัดเจนที่สุด ที่นี่ที่เดียวที่ให้คำตอบท่านได้
ราคา: เล่มละ 4,000 บาท
รายงานอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี-ระยอง
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 125 หน้า + ซีดี Power Point
ราคา: เล่มละ 4,000 บาท
Resort Properties in Phuket 2011
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: 100 หน้า
ราคา: เล่มละ 4,000 บาท
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์อาเซียน
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: 137 หน้า
ราคา: เล่มละ 960 บาท
รายงานอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 92 หน้า
สาระ:
รายงานผลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย วิเคราะห์แยกตามอำเภอ สถานการณ์การขายที่อยู่อาศัยโครงการบ้านตากอากาศ ปี 2550แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการบ้านตากอากาศ
ราคา: เล่มละ 5,500 บาท
สาระ: CD บันทึกข้อมูลนำเสนอ (Power Point)
โอกาสและความรุ่งโรจน์ของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: เล่ม 1 จำนวน 70 หน้า (ภาษาไทย และ อังกฤษ)
เล่ม 2 จำนวน 116 หน้า (ภาษาอังกฤษ)
สาระ:
ซีดีบันทึกข้อมูลนำเสนอ (power point)รายงานผลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย วิเคราะห์แยกตามอำเภอ สถานการณ์การขายบ้านพักตากอากาศราคาแพง และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินของ เกาะภูเก็ต รวมถึงข้อกำหนดการถือครองอสังหาริมทรัพย ์แบบถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติ
ราคา: ทั้งชุด 5,000 บาท
รายงานโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่รายเดือน
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 100 หน้า
สาระ:
ทุกเดือนมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเปิดใหม่ประมาณ 30-40 โครงการทั่วประเทศ ในรายงานนี้ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละโครงการในรูปแบบ fact sheet โครงการละ 2 หน้า ประกอบด้วยภาพถ่าย ผังและลักษณะทรัพย์สิน พร้อมด้วยบทวิเคราห์เปรียบเทียบรายเดือน
ราคา: เล่มละ 4,000 บาท
International Study Visit Asia's Real Estate Cycles: Cambodia Situation
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 70 หน้า
ราคา: เล่มละ 2,500 บาท
International Study Visit Asia's Real Estate Cycles: Vietnam Situation
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: ประมาณ 210 หน้า
ราคา: เล่มละ 2,500 บาท
Housing Yellow Pages ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมล่าสุด ณ กลางปี 51ยังน่าลงทุน (ต่อ) หรือไม่?
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: ประมาณ 158 หน้า
สาระ:
- ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมล่าสุด ณ กลางปี 51ยังน่าลงทุน (ต่อ) หรือไม่?
- แผนที่รวม-รายชื่อทำเล 14 โซน 78 ทำเล
ราคา: เล่มละ 100 บาท
ISBN: 977-190-5379-03-4
แผนที่กรุงเทพขนาดใหญ่ Bangkok wall map (Business location guide bangkok)
ภาษา: อังกฤษ
จำนวนหน้า: ขนาด 165 x 210 ซม.
สาระ:
Combining a visually impressive map display with a wealth of detailed information on the location of all commercial properties (entertainment complexes, factories and warehouses, hotels, markets and shopping centres, office towers) residential properties (condominiums, rental apartments, serviced apartments) and amenities (hospitals, schools and the like) for business and relocation planning purposes.
ราคา: 15,000 บ. (เคลือบกรอบพลาสวูด)
หรือ 10,000 บาท (ไม่เคลือบ)
Map Land Price in CBD
ภาษา: ไทย
จำนวนหน้า: ขนาด A0 (90x110)
สาระ:
เป็นแผนที่แสดงราคาที่ดินกรุงเทพฯ และปริมณฑล (บางส่วน)
ราคา: แผ่นละ 1,500 บาท
โปรดติดต่อ: area@area.co.th  หรือ โทร.66.2295.3905 เพื่อสั่งซื้อ
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120