เนื่องด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (International Association of Assessing Officers: IAAO) ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมนานาชาติข้างต้น จึงทำหนังสือนี้มาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมหรือเสนอชื่อเข้าร่วมการอบรมนานาชาติข้างต้น

หลักสูตร IAAO 331:
หลักสูตร 331 เจาะลึกในรายละเอียดมีเนื้อหาครอบครุมจากเบื้องต้น
หลักสูตรข้างต้นนี้ เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าทรัพย์สินจำนวนมากด้วยการใช้แบบจำลองทางสถิติ โดยเจาะลึกให้เห็นถึงหลักการ วิธีการในการประเมินค่าทรัพย์สินจำนวนมาก ๆ ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้คุ้มค่า กระบวนการรวบรวมข้อมูล วินิจฉัยข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองทางสถิติ การใช้วิธีการต่าง ๆ ทางสถิติในการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผนวกกับการประเมินด้วยวิธีต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับแฟ้มเอกสารอบรม และหนังสือสำคัญคือ Fundamentals of Mass Appraisal ซึ่งจัดพิมพ์โดย IAAO

กำหนดการอบรม:
ในแต่ละวัน มีกำหนดการเข้มข้นดังนี้:
08:30   เริ่มการอบรมในช่วงเช้า
10:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
12:00   อาหารกลางวัน
13:00   เริ่มการอบรมในช่วงบ่าย
15:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
16:30   จบการอบรมในแต่ละวัน
ในระหว่างอบรมจะมีแบบฝึกหัด การทดสอบ พร้อมการอภิปรายซักถามและในช่วงสุดท้ายของวันสุดท้ายของการอบรม จะมีการทดสอบความรู้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านการสอบ ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรม

เกี่ยวกับ IAAO:
IAAO (www.iaao.org) เป็นองค์กรวิชาการ-วิชาชีพไม่แสวงหากำไรเน้นด้านการให้การศึกษาและการสำรวจวิจัย ถือเป็นองค์กรวิชาชีพของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าทรัพย์สินภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านภาษีทรัพย์สินและการบริหารการเงินท้องถิ่น IAAO ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 และมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 7,400 คนทั่วโลก จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เข็มมุ่งของ IAAO ก็คือการส่งเสริมนวัติกรรมและความเป็นเลิศในการประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารการประเมินค่าภาครัฐ และการจัดการภาษีทรัพย์สิน ด้วยการจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ การสำรวจวิจัยและการสนับสนุนทางเทคนิค ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครแคนซัส มลรัฐมิสซูรี

การประชุมประจำปีของ IAAO มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนับพันคน

ผู้บรรยาย
Larry ClarkLarry Clark, CAE
อ.แลรี คลาร์ก เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพของ IAAO ในปัจจุบัน โดยมีประสบการณ์ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองมา 30 กว่าปี และได้ทำงานกับ IAAO มา 13 ปีแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ได้ทำงานประเมินค่าทรัพย์สิน ณ จังหวัด Johnson ในเขตมหานครแคนซัสมา 14 ปี ท่านจบจากมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐพิตส์เบอร์ก

Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS MRICSดร.โสภณ พรโชคชัย, PhD D.FIABCI CRS MRICS
ดร.โสภณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในประเทศไทยและในหลายประเทศ จบปริญญาเอกการวางแผนพัฒนาเมืองจาก Asian Institute of Technology และการประเมินค่าทรัพย์สินจาก LRTI-Lincoln Institute of Land Policy เป็นผู้แทน IAAO ในไทยและเป็นผู้สร้าง Mass Appraisal คนแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2533 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

การลงทะเบียน:
           ลงทะเบียนภายใน 31 ธันวาคม 2558 ท่านละ 28,800 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
           หลังจาก 31 ธันวาคม 2558 ค่าลงทะเบียนท่านละ 32,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
           (พร้อมเอกสารประกอบการอบรม หนังสือ เครื่องดื่มเครื่องเคียง อาหารกลางวัน)
ติดต่อ:
คุณมนต์ธิดา เรียบเรียง(แอม) คณะกรรมการจัดงาน ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
โทรศัพท์ 0.2295.2294 ต่อ 102 แฟ็กซ์: 0.2295.1154 อีเมล์: info@trebs.ac.th
10 ถ.นนทรี 5 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
     28,800 บาท
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120