สัมมนา:
สัมมนา: Community Mall ที่ไม่ประสบความสำเร็จ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ท่านละ 4,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120