เสวนา:
เทคนิคการประเมินอาคาร สำนักงานและสิ่งก่อสร้างเพื่อการลงทุน และชี้แจงหลักสูตรประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ลงทะเบียน ฟรี
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120