AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 24
(วันพุธที่ 23 มีนาคม - เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี–พัทยา)

ดูรายละเอียดหลักสูตร: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นถัดไปคลิกที่นี่

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย